کابوس می بینم

کابوس میبینم...

ازخواب برمیخیزم تا ب آغوشت پناه بیاورم

      افسوس...

ازیاد بره ام که ازنبودنت به خواب پناه برده بودم

http://www.wechatt.tk/

♥ جمعه 28 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 12:20 توسط Sajad

میگذری

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!
.
.
.
مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…
.
.
.
چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !
.
.
.

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

.
.
.
تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

.
.
.
بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !
.
.
.
هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !
.
.
.

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند
.
.
.
صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .
.
.
.
خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …
.
.
.

http://www.wechatt.tk/

♥ جمعه 28 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 12:2 توسط Sajad

این روزها

http://www.wechatt.tk/

♥ سه شنبه 25 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 19:1 توسط Sajad

گرگ باش

http://www.wechatt.tk/

♥ سه شنبه 25 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 18:58 توسط Sajad

کمی بمان

کمی بمان!
کمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
در چشمانم نگاه کن
دراین چشمان اشک آلود
که همیشه درپی رفتن تو
چشم انتظار به آمدنت بود
حال که دوباره آمدی ؛
چرا این چنین مرا از خود می رانی ؟
چرا چشمانت را از من نگاه می داری؟
دیگر تاب و توان سکوت ندارم
حس فریاد در من به اوج رسیده است
فریاد دوستت دارمِ صدایم را گوش کن
درحالی که حرفی نمی زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهایم را از نگاهم بخوان
آیا چیزی هست که در آن ببینی؟
آیا پاسخ دردهایم را در آن می یابی؟
آری این نهایت حرفهای من است
که در چشمانم جمع شده است
این کلماتی است
که زبانم یارای ادا کردن آن را نداشت و ندارد
این سیل اشک های من نیست
که از چشمانم روان شده است،
این تمام حرف های من است
که روزی به تو گفته بودم
چه شد ؟
مگر حرف هایم چه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتی؟
مگر نگاهم تلخی رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصویر نکشید؟
مگر این نگاه خسته؛
خسته از فریادهای بی فرجام ؛
از روز های بی تو بودن
و از بی دلیل بودن رفتنت
و از نامهربانیت سخن نگفت؟
مگر تصویر زیبای صورت خودت را
در آخرین باری که درچشمانم نگاه کردی
و در آن به یادگار مانده است را ندیدی؟
چه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چه بود که اشک از چشمانت جاری؟
شاید اکنون صدایم را در عین خاموشی زبانم می شنوی
شاید …
کمی بمان!
کمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
مرا با نگاهت مهمان کن

http://www.wechatt.tk/

♥ یک شنبه 23 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 17:3 توسط Sajad

حواسم هست که حواست نیست

http://www.wechatt.tk/

♥ یک شنبه 16 دی 1397برچسب:ویچت تک,ویچت قدیمی, ساعت 17:58 توسط Sajad

نکند

http://www.wechatt.tk/

♥ یک شنبه 16 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 16:58 توسط Sajad

پشیمونم

http://www.wechatt.tk/

♥ پنج شنبه 13 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 14:56 توسط Sajad

یکی رفت

http://www.wechatt.tk/

♥ پنج شنبه 13 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 14:54 توسط Sajad

دوتا دستاش

http://www.wechatt.tk/

♥ پنج شنبه 13 دی 1397برچسب:ویچت تک،ویچت قدیمی, ساعت 14:46 توسط Sajad